Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEVERIJ ZOETZUUR

Dit zijn de leveringsvoorwaarden van Uitgeverij Zoetzuur. Meer informatie kan verkregen worden via: post[a]uitgeverijzoetzuur.nl.

INHOUD:
1. Producent
2. Producten
3. Prijzen
4. Voorwaarden
5. Geschillen

1. PRODUCENT
De producten op deze website worden geproduceerd en verkocht door Uitgeverij Zoetzuur (Yolanda Huntelaar | Werkplaats Amsterdam), Balistraat 43-A te Amsterdam. 
KvK-nummer Werkplaats Amsterdam: 34291126
Btw-identificatienummer Werkplaats Amsterdam: NL002000899B32

2. PRODUCTEN
Uitgeverij Zoetzuur (Yolanda Huntelaar | Werkplaats Amsterdam) produceert en levert een aantal producten:
A. Boeken.
B. Drukwerk. 
C. Op maat gemaakte producten op basis van de originele producten.
De afbeeldingen op de producten zijn een zo veel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact, voor 100% overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van de producten.

3. BETALING EN PRIJZEN
A. De prijzen in de webshop zijn de prijzen inclusief btw, maar exclusief de verzendkosten (portokosten en verpakking) à € 4,50 (exclusief btw). De totaalprijs wordt berekend en duidelijk gemaakt voordat een product daadwerkelijk wordt besteld.
B. Na bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een specificatie van de aangekochte producten en de daarmee gepaard gaande kosten.
C. Producten kunnen niet worden geretourneerd, behalve bij eventuele gebreken, verkeerd geleverde producten of overschrijding van de leveringstermijn (zie 4A). 
D. Wanneer iets niet in goede orde is aangekomen moet dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product via post[a]uitgeverijzoetzuur.nl worden gemeld. 
E. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs 
te leveren. 

4. LEVERING
A. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Het product dient bij retour­zending in nieuwstaat te verkeren. Eventuele kosten voor terugzending zijn voor rekening van Uitgeverij Zoetzuur.
B. De garantietermijn op het drukwerk en de levering valt onder de leveringsvoorwaarden van de betreffende leverancier.
C. Als afleveradres geldt het adres dat bij bestelling kenbaar is gemaakt.
D. We zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren, tenzij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt hierover uiterlijk 21 dagen nadat de bestelling is geplaatst aan u bericht. In dat geval heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft daarbij geen recht op een schadevergoeding.
E. In geval van ontbinding conform het lid D van dit artikel zal het bedrag dat betaald is zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, worden terugbetaald.
F. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij ons tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. GESCHILLEN
A. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
B. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

© Uitgeverij Zoetzuur (Yolanda Huntelaar | Werkplaats Amsterdam) 2021

Winkelwagen