Een wandeling door het erfgoed van Artis

Werkgroep Natura Artis Magistra

Per 1 januari 2021 ging Erik de Jong met emeritaat. Hij bezette vanaf 2009 de ARTIS-leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, en gaf samen met het ARTIS-team richting aan de opzet en uitvoering van Masterplan ARTIS, waarmee ARTIS een enorme vernieuwingsslag maakte. Veel oude dierenverblijven werden vervangen door nieuwe, ruimere onderkomens, terwijl andere ruimtes, zoals kantoren en restaurant de Plantage, met kennis van en respect voor de bouwgeschiedenis werden gerestaureerd. De beplanting werd opnieuw ambitieus opgezet en diverse parkelementen, zoals bruggen en doorkijkjes, werden hersteld of aangepast. Elke bezoeker zal dat zijn opgevallen.

In gebouw De Volharding gaf Erik de Jong in het kader van de ARTIS-Academie drukbezochte colleges over de band tussen mens en natuur, waarvoor hij in 2021 de Innovatieprijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ontving. Daarnaast werkte hij jaren met een team aan een eerste visie op het te heropenen Groote Museum van ARTIS onder de naam ‘Werkplaats van het Antropoceen’. Respect voor het ARTIS-erfgoed stond hierbij steeds centraal, met als centrale vraag hoe dit te behouden, te vernieuwen en in de toekomst te presenteren..

Ter gelegenheid van zijn afscheid maakten oudcollega’s Harriët Sjerps, voormalig hoofd educatie, en Jet Bakels, jaren lid van het team Groote Museum, in de lente van 2021 een wandeling met Erik de Jong door het ARTIS-Park en bevroegen hem over zijn visie op het bijzondere erfgoed van deze Amsterdamse dierentuin. Verdiepende informatie is toegevoegd door de leden en vrienden van de werkgroep Natura Artis Magistra, waarvan Erik de Jong jaren voorzitter was.

Het boekje is via de webshop te bestellen.

Winkelwagen